Vervoerplan 2016

Het Vervoerplan 2016 beschrijft de manier waarop NS invulling geeft aan de concessie voor het Nederlandse hoofdrailnet en de aandachtspunten die de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft geformuleerd in de beleidsprioriteitenbrief. De brief is als bijlage bijgevoegd.