Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een maatschappelijke kostenbatenanalyse (mkba) uitgevoerd van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’.