Dashboard managementinformatie inkoop

Vanuit het programma verbetering inkoopinformatie Rijk zijn projecten opgestart om de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en de beveiliging van de rijksbrede inkoopinformatie te vergroten. Eén van die projecten betreft het ontsluiten van inkoopinformatie voor de vier portfolio’s. Binnen het kader van dit project zijn de portfoliomanagers en de categoriemanagers door Significant bevraagd over de beschikbare en door hun gewenste inkoopinformatie. Op basis van deze bevraging heeft Significant in een rapport advies uitgebracht over de opzet van dashboards met managementinformatie over de portfolio’s heen, per portfolio en per categorie.