Progress note Groningen Scientific Advisory Committee

Hierbij treft u de Progress note van de Groningen Scientific Advisory Committee. Deze geldt als bijlage van de beantwoording van de schriftelijke vragen gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG.