Cannabis contaminanten

Illegale producenten van cannabis kunnen ongehinderd cannabis leveren met potentieel schadelijke contaminanten zoals schimmels of resten van pesticiden. Dergelijke contaminanten zijn mogelijk bedreigend voor de gezondheid. Daarom werden in dit onderzoek 25 nederwiet monsters uit 25 verschillende coffeeshops onderzocht op de aanwezigheid van aflatoxines en pesticiden.