Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Het actieprogramma bevat maatregelen gericht op preventie en bewustwording, versterking van en meer samenwerking tussen de ketenpartners, stimulering van lokaal, breed discriminatiebeleid en de opzet van een gezamenlijk kennisprogramma.