Rapport 'Politie en GHB-problematiek op het platteland'

Het rapport geeft inzicht in de aard en achtergronden van de GHB-problematiek waarmee de Nederlandse politie op het platteland te maken heeft. Het geeft aanknopingspunten voor een effectieve, practice-based aanpak.