Globaal overzicht activiteiten over 'medisch beroepsgeheim'

Globaal overzicht van de activiteiten van de KNMG over het onderwerp 'medisch beroepsgeheim', vanaf 2012. KNMG staat voor Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.