Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015

Dit rapport geeft integraal inzicht in de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (WJK) en de vooruitzichten.