Evaluatie Warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte

Evaluatie van de Warmtewet en de huidige markt voor warmtelevering in Nederland, met oplossingsrichtingen voor geconstateerde knelpunten.