Publieksrapportage Rijkswegennet. Jaaroverzicht 2015: 3e periode 2015, 1 september – 31 december

De rapportage bevat jaarcijfers 2015 over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies in de periode 1 september – 31 december 2015.