Voorstellen Toezichttafel Gastvrijheidssector over Legionella

Voorstellen voor het professionaliseren van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap bij ver- of nieuwbouw van recreatieobjecten. De voorgestelde maatregelen hebben als doel de veiligheid voor de volksgezondheid te verhogen.