Actieplan bevolkingsdaling

Het Actieplan Bevolkingsdaling bevat de ambities en acties met betrekking tot de aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling in krimp- en anticipeerregio’s in de periode 2015-2019.