Actieplan bevolkingsdaling

Het Actieplan Bevolkingsdaling bevat de ambities en acties met betrekking tot de aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling in krimp- en anticipeerregio’s in de periode 2015-2019.

Actieplan bevolkingsdaling (PDF | 111 pagina's | 1,6 MB)