Rapport `Landelijke Aanpak Adreskwaliteit`

Het afgelopen jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met meer dan 164 gemeenten, de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie, Financiƫn, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hun uitvoeringsorganisaties een risicogerichte aanpak ontwikkeld om de adreskwaliteit te verhogen en adresfraude op te sporen: de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Dit rapport beschrijft de resultaten van het eerste jaar samenwerken in deze aanpak.