Goede zorginkoop vergt gezonde machtsverhoudingen

Dit rapport onderzoekt hoe het staat met de ongelijkheid van de machtsverhoudingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Ook gaat het rapport in op de rol van het markt- en mededingingstoezicht om ongelijke machtsverhoudingen te voorkomen of te corrigeren.