Nederlandse Polaire Strategie 2016-2020 Samen voor duurzaam

Deze strategie beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in de poolgebieden en de relevantie daarvan voor Nederland, hoe Nederland de komende jaren betrokken wil zijn bij die ontwikkelingen, welke doelen Nederland nastreeft en op welke manier.

Op 17 mei 2018 is een versie met afbeeldingen en een betere lay-out gepubliceerd. DeĀ tekst is gelijk gebleven.