Rapport IBO kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen

Het rapport bevat het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) naar de kosteneffectiviteit van maatregelen voor klimaatdoelen met het oog op kosteneffectief beleid voor reductie van broeikasgassen.