Uitstoot van auto's bij snelheden hoger dan 120 km/u

Steekproefcontroleprogramma voor de uitlaatgasemissies van auto’s van TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma meet zowel het emissiegedrag van voertuigen onder verschillende omstandigheden als het gemiddelde rijgedrag op de weg.