Adviesaanvraag ORS toekomstbestendig NNHS

Afschrift van de brief van staatssecretaris Dijksma (IenM) aan de Omgevingsraad Schiphol. De staatssecretaris schrijft over de uitkomsten van het wetgevingsoverleg over de invoering van het nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol.