Inventarisatie beschikbare gegevens over kwaliteit en effectiviteit van vve in de G37

Het hoofddoel van dit onderzoek is: Inventariseren welke gegevens er bij de G37-gemeenten beschikbaar zijn over de kwaliteit en effectiviteit van vve sinds de bestuursafspraken.