De kwaliteit van de overheidsdienstverlening 2015

Het onderzoek ‘De kwaliteit van de overheidsdienstverlening 2015’ is uitgevoerd in het kader van het overheidsbrede programma Digitaal 2017. Doel van dit programma is dat burgers en bedrijven vanaf 2017 hun overheidszaken volledig digitaal kunnen regelen. Eén van doelstellingen van het beleidsprogramma is het meten van de waardering van de overheidsdienstverlening.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaf in 2008 voor het eerst opdracht voor dit onderzoek, vanuit de beleidsdoelstelling een 7 voor de individuele overheidsdienstverlening te halen. Hierbij stond de vraag van burgers en ondernemers centraal. Het onderzoek is in 2009, 2010 en 2013 herhaald. In 2014 en 2015 hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken opdracht gegeven dit onderzoek opnieuw uit te voeren. Door de herhaalmetingen wordt inzichtelijk hoe de waardering van burgers en ondernemers voor de overheidsdienstverlening zich ontwikkelt.

Doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in de waardering voor de dienstverlening van de overheid en publieke organisaties door gebruikers en de ontwikkeling hiervan. Dit wordt onderzocht op drie niveaus:

  • de overheidsdienstverlening van de overheid in zijn geheel (imago);
  • de dienstverlening van de individuele overheidsorganisaties (concrete dienstverlening);
  • de dienstverlening van de keten van overheidsorganisaties (integrale dienstverlening).