Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

In deze rapportage wordt de Kamer een integraal en samenhangend overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen het Rijk en de Rijksdienst op het gebied van de bedrijfsvoering hebben voorgedaan.