Bijlage bij het rapport 'Vergrijzing en extramuralisering op de woningmarkt'

Als totaal neemt de groep ouderen de komende jaren toe. Dat zal vermoedelijk ook gelden voor de groep ouderen met chronische somatische aandoeningen en beper-kingen in het dagelijks leven.