Gemeentelijke bestedingen aan beeldende kunst en vormgeving

Dit rapport geeft inzicht in de besteding van de € 13,5 miljoen aan gedecentraliseerde cultuurmiddelen (decentralisatie-uitkering Beeldende Kunsten en Vormgeving, DU-BKV) door de 36 grootste gemeenten.