Het rapport van het nader onderzoek naar de reconstructie van de ontnemingsschikking (Commissie Oosting II)

mr. dr. M. (Marten) Oosting; mr. F.G. (Frans) Bauduin; mr. J.W. (Jaap) van den Berge