Review of National Policies for Education: Netherlands 2016

Dit rapport bevat de resultaten van een grote internationale en onafhankelijke doorlichting van het Nederlands onderwijsstelsel door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het rapport is in het Engels.