Ombuigingslijst

Het is gebruikelijk dat ambtelijk Financiën in aanloop naar de verkiezingen een technische ombuigingslijst opstelt en deze lijst vertrouwelijk deelt met fracties in de Tweede Kamer. Politieke partijen kunnen de lijst gebruiken als input voor het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Nu de ombuigingslijst is uitgelekt naar de Volkskrant, heeft het ministerie van Financiën besloten om de lijst te publiceren. De ombuigingslijst bevat een opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren. Tevens zijn fiscale maatregelen opgenomen.

Deze ombuigingslijst is een product van ambtelijk Financiën. De opties in deze ombuigingslijst zeggen niets over de politieke wenselijkheid of haalbaarheid van de opgenomen maatregelen. Het gaat om een inventarisatie van technische mogelijkheden.

Waarom is het niet gebruikelijk dat het ministerie van Financiën deze stukken openbaar maakt?

Deze informatie wordt op verzoek van politieke partijen verstrekt. Het zijn bouwstenen die partijen kunnen gebruiken voor hun politieke keuzes. Het staat los van kabinetsvoorkeuren of kabinetsbeleid.