Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2016-2020

Dit rapport beschrijft de voornemens van corporaties voor de periode 2016-2020 en plaatst deze in het perspectief van de realisatiecijfers over 2014 en 2015 en in het perspectief van de voornemens zoals die vorig jaar en het jaar daarvoor zijn opgesteld.