Rapportage validatieonderzoek kostprijsmodellen van ILT en Kiwa

De rapportage bevat een validatie van de kostprijsmodellen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Kiwa en een berekening voor de veranderingen in de tarieven.