Beantwoording vragen naar aanleiding van Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Beantwoording vragen naar aanleiding van Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap.