2e nota van wijziging Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

2e nota van wijziging bij het Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap.