IOB – Cultuur als kans – Beleidsdoorlichting van het internationaal cultuurbeleid 2009-2014

Culturele uitwisseling, dynamiek en inspiratie door internationale samenwerking met het buitenland zijn belangrijke pijlers van het Nederlandse internationaal cultuurbeleid.

Cultuur fungeert ook als diplomatiek instrument dat kansen biedt om in het buitenland de weg naar dialoog, onderhandelingen en samenwerking te effenen.