IOB – Cultuur als kans – Beleidsdoorlichting van het internationaal cultuurbeleid 2009-2014

Culturele uitwisseling, dynamiek en inspiratie door internationale samenwerking met het buitenland zijn belangrijke pijlers van het Nederlandse internationaal cultuurbeleid.

IOB – Cultuur als kans – Beleidsdoorlichting van het internationaal cultuurbeleid 2009-2014

Cultuur fungeert ook als diplomatiek instrument dat kansen biedt om in het buitenland de weg naar dialoog, onderhandelingen en samenwerking te effenen.