Taal en rekenen in het vo en mbo

Het doel van het onderzoek was een beeld te krijgen van welke extra activiteiten de scholen en instellingen in de periode 2008-2015 hebben ondernomen en welke inzet van middelen daarmee gemoeid is (geweest).