Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen

De NVWA en de sector zijn na de zomer van 2015 gestart met het opstellen van een
duidelijk, nationaal gecoördineerd plan rond vervoer van dieren tijdens extreme
hitte en koude.