Advies Studiegroep Duurzame Groei

De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft ten behoeve van de volgende kabinetsperiode potentiƫle beleidsmaatregelen verkend die bijdragen aan duurzame welvaartsgroei. Deze studiegroep is ingesteld naar aanleiding van de motie Nijboer/Harbers.

Advies met een brede reikwijdte

Het eindrapport van de Studiegroep Duurzame Groei heeft een brede reikwijdte. Van arbeidsmarkt tot fiscaliteit, van energievoorziening tot wetenschap en innovatie, van onderwijs tot circulaire economie. Op de verschillende terreinen die in het eindrapport aan de orde komen, wordt geen blauwdruk voorgelegd. Beleidskeuzes zijn immers afhankelijk van de doelen die de politiek zich op de verschillende terreinen stelt.

Werkgroeprapporten

Ten behoeve van het rapport van de studiegroep zijn 11 thematische werkgroepen ingesteld waarvan de bevindingen als input zijn gebruikt voor het rapport van de Studiegroep. Deze werkgroeprapporten bevatten een breder palet aan denkbare beleidsmaatregelen. Ook dit bredere palet kan, in de aanloop naar een volgend kabinet, interessant zijn voor politieke partijen. De werkgroeprapporten zijn daarom als achtergronddocumenten met de publicatie van dit rapport digitaal beschikbaar gemaakt.