Rapport werkgroep arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Werkgroeprapport arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Dit is een bijlage bij het Advies van de Studiegroep Duurzame Groei.