Rapport werkgroep huishoudenbalans

Werkgroeprapport huishoudenbalans. Dit is een bijlage bij het Advies van de Studiegroep Duurzame Groei.