Rapport werkgroep woningmarkt

Werkgroeprapport woningmarkt. Dit is een bijlage bij het Advies van de Studiegroep Duurzame Groei.