Werkgroeprapporten Studiegroep Duurzame Groei

Ten behoeve van het rapport van de Studiegroep Duurzame Groei zijn thematische werkgroepen ingesteld waarvan de bevindingen als input zijn gebruikt voor het rapport van de Studiegroep. De rapporten van de werkgroepen zijn hieronder te raadplegen.

Bovenstaande werkgroeprapporten hebben als inbreng gediend voor het Advies van de Studiegroep Duurzame Groei. Klik hier om naar het Advies van de Studiegroep Duurzame Groei te gaan.