Voorwaardelijke toelating tot het basispakket - Voortgangsrapportage 2016

Nieuwe, veelbelovende zorg kan tijdelijk in de basisverzekering komen. Dan wordt tijdens een periode van (meestal) 4 jaar  wetenschappelijk  onderzocht of de behandeling goede resultaten geeft. Dit rapport beschrijft de voortgang van de lopende voorwaardelijke toelatingstrajecten die in 2015 gaande waren.