Beoordeling Kwaliteit Strategy&/PWC-onderzoek naar ECN/NRG

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de besluitvorming van EZ over mogelijke (voortzetting van) financiering van ECN .

Het ministerie van Economische Zaken heeft de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd om het onderzoek van Strategy&/PWC van 14 juli 2016 over de Meerjarenverkenningen van Energie Onderzoekscentrum Nederland (ECN) te reviewen. Ook de scenario’s voor ECN/NRG die door Strategy&/PWC zijn onderzocht zijn hierin meegenomen. De ADR heeft gekeken of de gepresenteerde onzekerheden uit de rapportage van Strategy&/PWC relevant zijn voor de besluitvorming van EZ over mogelijke (voortzetting van) financiering. De ADR heeft geen aanwijzingen gevonden dat de kwaliteit van de rapportage van Strategy&/PWC en het bijbehorende onderzoek tekortkomingen vertoont.