Leren van complexe thuiszittersproblematiek

Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun kind hebben aangemeld, verplicht is om een passende plek te vinden als het kind extra ondersteuning nodig heeft. De school kan ouders meer informatie geven over passend onderwijs en de ondersteuning en begeleiding die de school biedt.