Cybersecuritybeeld Nederland csbn 2016

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2016 biedt inzicht in de belangen, dreigingen en weerbaarheid en daarmee samenhangende ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Dit CSBN richt zich primair op Nederland, over de periode mei 2015 tot en met april 2016.