Rapport Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Het rapport bevat een advies van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht over rechtseenheid binnen het bestuursrecht en tussen het bestuursrecht en de andere rechtsgebieden. Aanleiding van het advies is het voornemen van het kabinet over de vormgeving van de hoogste bestuursrechtspraak.