Modernisering kansspelbeleid

Het rapport bevat de nulmeting naar de gevolgen van de voorgenomen modernisering van het kansspelbeleid op indicatoren naar de 3 doelstellingen van het kansspelbeleid. Dit zijn: voorkomen van kansspelverslaving, het tegengaan van fraude en overige criminaliteit en het beschermen van consumenten.