Derde voortgangsrapportage natuur

Deze Voortgangsrapportage laat zien hoe de provincies de gedecentraliseerde natuurtaak uitvoeren. Daarnaast geeft dit document een overzicht van de doelrealisatie en resultaten van acties en maatregelen die de provincies in 2016 hebben gerealiseerd om natuur als
gedecentraliseerde kerntaak in te vullen.