Rapport 'Aangifte en meldingsbereidheid. Trends en determinanten'

Het rapport doet verslag van het onderzoek het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de aangiftebereidheid van burgers. Het onderzoek richtte zich op verklaringen voor de daling van de aangiftebereidheid tussen 2005 en 2015.