Uitvoeringstoetsen Belastingplan 2017

De uitvoeringstoetsen bevatten een beschrijving van de gevolgen die het Belastingplan 2017 naar verwachting zal hebben voor de uitvoering door de Belastingdienst.