Uitvoeringstoetsen Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

De uitvoeringstoetsen bevatten een beschrijving van de gevolgen die de wet naar verwachting zal hebben voor de uitvoering door de Belastingdienst.