Rapport 'Toezichtvisie IenM - ANVS'

De toezichtvisie beschrijft de verdeling van de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden bij de vorming van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).